Co když uslyším varovný signál "Všeobecná výstraha"?

Varovný signál všeobecná výstraha slouží pro varování obyvatelstva při hrozbě vzniku nebo již vzniklé mimořádné události. Pokud siréna zazní, znamená to vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.

Vyznačuje se kolísavým tónem sirény v délce 140 sekund.

Zvuk - všeobecná výstraha

Pokyny:

  • Pokud se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad aj.
  • V objektu zavřete a utěsněte dveře a okna, vypněte ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření objektu.
  • Sledujte hromadné informační prostředky, např. rozhlas, televizi, a vnímejte sirény. Informace o tom, co se stalo a co máte dělat, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích a z informací elektrických sirén.
  • Děti nechejte ve školských zařízeních. Učitelé se o děti postarají. Sirény mohou s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečné látky.