Co znamenají barevné piktogramy na výrobcích?

Na různých výrobcích si můžete všimnou barevných piktogramů. Jedná se o duležité bezpečnostní informace, které se uvádí i na nálepkách obalů chemických látek. Piktogramy poskytují rychlé informace o tom, zda je danou látkou hořlavina, výbušnina, oxidační činidlo, jed, zdraví škodlivá látka, žíravina, dráždivá látka nebo látka nebezpečná pro životní prostředí.