Jak se chovat při evakuaci?

V průběhu přípravy a při samotném provedení evakuace je potřeba řídit se pokyny řídících orgánů a vykonavatelů. Ve vyhlášených časech opouštějte své domovy, případně úkryty, za účelem provedení řízené nebo samovolné evakuace. Před opuštěním místa pobytu zabezpečte a označte svůj domov a majetek, případně hospodářské zvířectvo. Evakuaci provádějte s určeným evakuačním zavazadlem. V průběhu evakuace dodržujte klid a pořádek a navzájem si pomáhejte.