Jak zjistíte, že došlo k závažné mimořádné události?

O vzniku mimořádné události, která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně informováno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu či pomocí mobilních prostředků.