Jaké existují druhy signálů sirén?

Při rozeznění sirén může obyvatelstvo zaregistrovat tři rozdílné zvuky. Sirény mohou být využity podle potřeby místně, na území kraje či na území celého státu.

Jediným VAROVNÝM SIGNÁLEM na území České republiky je všeobecná výstraha.

  • Slouží pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
  • Jedná se o kolísavý tón sirény trvající 140 sekund.
  • Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo již došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí.

Zvuk - všeobecná výstraha

Nejčastěji se objevující tón je zkouška sirén.

  • Na příchod zvuku bývá obytelstvo upozorněno předem.
  • Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.
  • Jedná se o nepřerušovaný tón sirény v délce 140 sekund.

Zvuk - zkouška sirén

Posledním možným signálem je požární poplach.

  • Slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah.
  • Projevuje se přerušovanýcm tónem připomínající zvuk trubky "HO-ŘÍ, HO-ŘÍ"