Jaké jsou typy evakuace?

Evakuace se dělí na samovolnou a řízenou.

Při samovolné evakuaci není proces evakuace řízen a obyvatelstvo jedná podle vlastního uvážení.

Řízená evakuace se dále dělí na

  • samoevakuaci, kdy je proces evakuace řízen a jednotliví občané (skupiny osob) řeší opuštění ohroženého prostoru nebo okolního území vlastními dopravními prostředky nebo pěšky a na
  • evakuaci se zajištěním dopravy, kdy občané mají možnost využít předem zajištěnou dopravu.