Jaký význam má barevné značení tlakových lahví?

Při kontaktu s tlakovými lahvemi máte možnost setkat se na nich s barevným značením. To slouží k tomu, aby uživateli upřesnilo informaci o vlastnostech plynu uvnitř láhve, např. zda je hořlavý, podporující hoření, jedovatý apod. Barevného značení se využívá hlavně v případech, kdy informační nálepka nebezpečného zboží není, např. z důvodu nepřístupnosti k lahvi, čitelná.