Jakým způsobem evakuace probíhá?

V případě mimořádné události a v důsledku bezprostřední hrozby a nutnosti evakuace ohroženého obyvatelstva bude realizován následující postup:

 • V souladu s Plánem varování obyvatelstva správního obvodu Statutárního města Opava bude provedeno varování příslušné části obyvatelstva, které bude adekvátními prostředky informováno o nastávající evakuaci. Informace bude obsahovat i sdělení, aby se každý připravil k odjezdu a nachystal si evakuační zavazadlo.
 • Varovnými prostředky budou ohrožení občané vyzváni k dostavení se na místo shromáždění, kterým je nejčastěji nejbližší zastávka MHD.
 • Na stanoveném místě občané vyčkají na příjezd evakuačního autobusu, který je přepraví do "Evakuačního centra", které slouží jako přijímací a evakuační středisko. "Evakuační středisko" se nachází v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici a slouží jako místo nouzového ubytování disponující kapacitou 71 míst.

Na následujícím odkazu naleznete evakuační schéma města Opavy:

Evakuační centrum bude v případě zprovoznění obsluhováno Českým červeným křížem - Humanitární jednotka Českého červeného kříže Opava.

ČČK zajišťuje:

 • evidenci evakuovaných obyvatel v místě evakuačního centra,
 • rozdělení obyvatel na evakuační místa a
 • potřeby pro evakuované osoby (léky, voda, potraviny).

Mimo to poskytuje:

 • krizovou intervenci a první psychologickou pomoc a
 • první zdravotnickou pomoc.

Do evakuačního centra se mohou hlásit i lidé, kteří nemají náhradní ubytování. Pro informace si do evakuačního centra mohou přijít i lidé z jiných měst.

V místě "Evakuačního centra" bude probíhat:

 • provedení evidence evakuovaných osob a pomoc při sjednocování rodin,
 • podání základních informací o aktuální situaci a dalším postupu,
 • zabezpečení první zdravotnické pomoci a případný odsun poraněných nebo nemocných osob do zdravotnických zařízení a
 • realizace nouzového ubytování v souladu s Plánem nouzového přežití obyvatelstva.