Kdo má při evakuaci přednost?

Při evakuaci mají některé skupiny osob přednost, a to především osoby, pro které by evakuace bez pomoci byla obtížná.

Jedná se o:

  • děti do 15ti let, i přechodně umístěné v předškolních a školních zařízeních, s doprovodem,
  • děti do 15ti let, neumístěné v předškolních a školních zařízeních, s doprovodem,
  • pacienti v lůžkových zdravotnických zařízeních, s doprovodem,
  • osoby trvale umístěné v sociálních zařízeních všech typů, s doprovodem a
  • osoby zdravotně postižené a neschopné samostatné činnosti, s doprovodem.