Hlásiče požárů - Požární bezpečnost v bytových domech

Každý z nás se za zavřenými dveřmi svého bytu cítí bezpečně, aniž si připouští jakékoliv nebezpečí. Jedním z reálných rizik, které se v domácnostech nedá zcela vyloučit, je ohrožení požárem. Často slýchávaný argument „Tady hořet nikdy nebude!“ je bohužel jenom fráze, která rozhodně není pravdivá. Neklesající počet úmrtí a zranění při požárech bytových domů je toho důkazem. Následky požáru lze však významně omezit jeho likvidací již v počátečním stádiu. Nezbytným předpokladem je bezprostřední detekce vznikajícího nebezpečí. Jednou z cest jak významně zkrátit dobu detekce požáru je vybavení bytů zařízením autonomní detekce a signalizace tzv. hlásiči požárů.

Hlásiče požárů jsou určeny k detekci vznikajícího požáru a následné signalizaci uživateli bytu. Hlasitým akustickým signálem můžou probudit obyvatele bytu nebo upozornit sousedy, že něco není v pořádku. Jejich montáž i údržba je jednoduchá, pořizovací ceny jsou příznivé. Hlásiče požáru se instaluji na strop obvykle pomoci vrutů a hmoždinek. Údržba spočívá v pravidelné kontrole funkčnosti zařízení, odstraňování prachu z víka detektoru (komoru hlásiče není možné rozebírat) a výměny napájecího zdroje - baterie. Při poklesu kapacity baterie pod přípustnou hodnotu hlásič požáru zpravidla sám upozorní akustickou signalizací, že je potřeba vyměnit baterie.

Rozmístění hlásičů požárů po objektu je třeba pečlivě zvážit. Hlásiče požárů není třeba instalovat do každé místnosti. Instalujte požární hlásiče vždy do některé ze spojovacích místností (schodiště, chodba) a do ložnice. Při instalaci hlásičů do místností, kde se předpokládá prostředí s kouřem, vodní parou, otevřeným ohněm nebo prašné prostředí (kuchyň, místnost s krbem, místnost kde se kouří) dbejte na instalaci vhodných typů hlásičů, např. kouřové požární hlásiče z důvodu planných poplachů není vhodné do těchto místností instalovat. Optimální a minimální rozmístění požárních hlásičů ukazuje obrázek. Minimální rozmístění hlásičů lze postupně rozšířit o další bez ohledu na již instalovaná zařízení.

Často opomíjeným bezpečnostním prvkem vybavení domácností jsou rovněž detektory plynu. Ty reagují na vznik nebezpečné koncentrace plynů, které se mohou v domácnostech vyskytovat. Pro správnou funkci je nutné nejen vybrat vhodný typ detektoru tak, aby reagoval na požadovaný plyn, ale rovněž dbát na správnou instalaci a umístění detektoru. Detektory plynu vždy instalujeme na stěnu místnosti, pokud chceme detekovat lehký plyn (stoupá ke stropu) umístíme detektor ke stropu, pokud těžký plyn (klesá k podlaze) umístíme detektor blíže k podlaze.