Dokončený severní obchvat už slouží řidičům

Upraveno: 26.10.2023
Ilustrační obrázek

Po zhruba třech letech práce skončila stavba západní části severního obchvatu Opavy. Ten se v půli září propojil s částí východní, dostavěnou v roce 2019. Silnice je tak kompletní a už pár minut po slavnostním přestřižení pásky odváděla tranzitní dopravu z města. 

„Mám obrovskou radost z toho, že se toto velmi důležité dílo podařilo dokončit. Většina tranzitní dopravy už nebude muset zajíždět do města. Uleví se tak Kateřinkám, ale i třeba lidem okolo vnitřních průtahů městem. Opava bude bezpečnější, čistější a klidnější. Náš velký dík patří všem, díky kterým tato stavba stojí, a to Ministerstvu dopravy ČR, ŘSD ČR a Moravskoslezskému kraji. Dále pak zaměstnancům zhotovitele a v neposlední řadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57, které dlouhodobě prosazuje kvalitní silniční infrastrukturu v západní části kraje,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. 

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic ČR Radka Mátla do otevření obchvatu centrem Opavy denně projelo okolo šestnácti tisíc automobilů. „Obchvat tak přinese výraznou úlevu. Ve městě se zvýší plynulost a bezpečnost dopravy. Méně automobilů přinese snížení hluku a lepší životní prostředí,“ řekl při otevření Mátl. Jeho slova rozvedl i primátor. „V současné době už není jediný důvod, aby zejména těžká tranzitní kamionová doprava projížděla Opavou. Připravujeme proto opatření, aby tato rozměrná vozidla už do města nezajížděla,“ vysvětlil.

Stavba byla technicky velmi náročná. Limitujícími prvky bylo křížení s železniční tratí, železniční vlečkou, průmyslovými a podnikatelskými areály a chráněnými lokalitami z hlediska životního prostředí. Za křížením Vávrovické ulice vede trasa zátopovým územím řeky Opavy, kříží řeku, popřípadě Mlýnský náhon, a obchází vodní zdroj Palhanecké studny. Pro vedení trasy bylo rovněž podstatné zachování vedení velmi vysokého napětí. To vše se ale podařilo vyřešit. Znamenalo to ale i vykopání 70 tisíc metrů krychlových zeminy. Dalších zhruba půl milionů kubíků zeminy pak bylo potřeba na násypy.

Součástí nově zprovozněného více než pětikilometrového úseku je tak osm mostů o celkové délce 951 metrů, dvě okružní a jedna mimoúrovňová křižovatka, nechybí ani protihlukové či opěrné zdi. Upravit se musely i příjezdové a okolní silnice. Stavba za zhruba miliardu korun je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finančně i personálně se na uvedené stavbě podílelo město. 

V současné době intenzivně probíhá příprava posledních dvou úseků jižního obchvatu (jde o úseky mezi ulicemi Hradecká – Olomoucká – Bruntálská). Jižní obchvat mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí má už pravomocné společné povolení, běží výkupy pozemků. „Pokud vše půjde, jak má, a v rozpočtu fondu dopravy budou v příštím roce peníze, mohla by stavba začít už druhé polovině příštího roku,“ uvádí primátor Navrátil. Na poslední etapě jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou aktuálně intenzivně probíhají projektové práce. 

Na opavský jižní obchvat navazuje obchvat Otic. Ten už má pravomocné stavební povolení a připravuje ho Moravskoslezský kraj.

 

Roman Konečný
tiskové oddělení