Město vyřešilo problém s autobusy ČSAD Vsetín

Upraveno: 18.05.2020
Ilustrační obrázek

Radnice pomohla vyřešit problém s otáčením dálkových autobusů ČSAD Vsetín, které jsou využívány na krajským úřadem objednané meziměstské linky. Od května mohu tyto autobusy využívat točnu a také část areálu se stáním a zázemím pro řidiče na Bílovecké ulici. Odpadne tak zajíždění a otáčení stovek autobusů zejména na sídlišti v Kylešovicích.

Zastupitelé, přestože Opava není přímým aktérem meziměstské autobusové dopravy, se rozhodli do vyřešení tohoto problému poskytnutím dotace vstoupit. „Město chce uklidnit velice složitou a tíživou situaci ohledně příměstské dopravy u východního nádraží a v Kylešovicích. Proto jsme se rozhodli poskytnout příspěvek na pronájem točny od bývalého dopravce,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Dotace ve výši 3,456 milionu korun pokryje vícenáklady, které dopravci vznikly. „Uzavření dotační smlouvy by mělo přispět k uzavření dohody mezi dopravními společnostmi TQM a ČSAD Vsetín, čímž by mělo dojít k vyřešení problémů s nevhodným parkováním, průjezdem a otáčením autobusů společnosti ČSAD Vsetín na území Kylešovic,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Jedlička. Podmínkou města je, že dopravce dotaci použije na pronájem točny a nebude do Kylešovic zajíždět jako doposud. „Navržené řešení je dočasné. Je nastaveno do konce roku 2022, přičemž město Opava se bude v součinnosti s Moravskoslezským krajem snažit o nalezení dlouhodobého, systémového řešení,“ dodal primátor Navrátil.