Modernizace křižovatek si vyžádá omezení pro řidiče i chodce

Upraveno: 25.06.2021
Ilustrační obrázek

Výměna dosluhujících semaforů za nové moderní a další tři souběžné akce - výměna vodovodu a kanalizačních šachet, a také výměna plynovodu – si v následujících několika měsících postupně vynutí omezení pro řidiče i chodce v prostoru opavských ulic Olbrichova, Zámecký okruh a nám. Osvoboditelů a v ulicích nebo silničních křižovatkách, které k nim přiléhají. Pracovat se začne od pondělí 3. května postupně v několika etapách, které na sebe v různých časových obdobích budou navazovat, až do poloviny září 2021.

Nejprve se začne s modernizací křižovatek a již avizovanou výměnou stávajících semaforů za nové moderní v ulici Olbrichova (psali jsme o tom v dubnové Hlásce). S potřebnými výkopy v chodnících podél silnice na straně u Sadů svobody se začne už 3. května. Mezi 7. a 11. květnem se pak budou semafory měnit na přechodu na Olbrichově ulici u vjezdu do Lidické ulice, poté se vymění na křižovatkách u Otické, U Jelena a u vyústění ul. Tyršova (12. června až 2. července). Plám prací je k nahlédnutí na obrázku níže.

„Posledním uzlem bude křižovatka ulic Nádražní okruh x Praskova x Janská u knihovny Petra Bezruče, kde by se vše mělo podle harmonogramu uskutečnit od 9. do 20. srpna. V této době zde dojde nejen k vypnutí světelné signalizace jako v jiných místech, ale složitost křižovatky a neustále silný provoz si vyžádají také asistenci policistů,“ uvedl k plánům Roman Konečný z tiskového oddělení opavského magistrátu.

Souběžně pak budou probíhat práce na výměně vodovodu a kanalizačních šachet a výměně plynovodu, které budou rovněž zajišťovat externí společnosti. Ty se budou provádět průběžně od 15. května do 17. září 2021 a týkat se budou hlavně ul. Olbrichova, nám. Svobody a Nádražní okruh, plynovod si vyžádá navíc výkopy v chodnících na ul. Praskova, Janská a pracovat se bude také pod vozovkou v křižovatkách Praskova x Nádražní okruh x Janská a v ulici Březinova, kde bude proveden tzv. protlak.
 
„Poslední částí prací bude rekonstrukce povrchu vozovky, kdy se po ukončení všech výkopových prací položí nový živičný povrch v dotčených ulicích. To si rovněž vyžádá dílčí uzavírky a omezení, o jejichž přesném harmonogramu budeme obyvatele informovat,“ doplnil Roman Konečný s tím, že by se ale mělo jednat především o práce přes noc a o víkendech, kdy je silniční provoz menší.

Podle potřeby si práce na jednotlivých místech vyžádají i dopravní omezení. Budou tak vytyčeny objízdné trasy jak pro osobní tak autobusovou dopravu, posunu zastávek MHD, omezen bude vjezd nákladních aut do centra, jinde dojde k zjednosměrnění vozovky (např. Hradecká), případně i ke krátkodobé úplné uzávěrce (např. Otická ve své dolní části). To se týká i chodců, pro které v místech, kde nepůjde situace řešit jinak, budou zhotoveny přechodové lávky. Sledujte proto informace na webu či facebooku města Opavy a Dopravního podniku města Opavy.

Důležité je, že se magistrátu podařilo vytvořit průnik čtyřmi různými zásahy do opavských ulic a vytvořit harmonogram prací tak, aby co možná nejméně omezil běžný život a tep Opavy. Přesto se jedná o mimořádný rozsah prací, který přinese pro obyvatele potřebu pochopení situace a osobní tolerance.

Na projekt "Telematika Opava 2019" byla udělena městu dotace v rámci Operačního programu Doprava a financování projektu z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Martin Kůs
tiskové oddělení

 

Celkový rozsah prací (I. a II. etapa) a termíny jejich provádění.  

 

Olbrichova - plán výkopů a výměny semaforů 3. května až 2. července (průběžně).

Pokračování prací ke křižovatce Praskova x Nádražní okruh x Janská.

 

Souběžné práce v okolí křižovatky Hradecká x Olbrichova. Na straně u restaurace U Tří kohoutů se bude pracovat 26. června až 2. července 2021.

 

Olbrichova - plán výkopů a výměny semaforů 2. - 6. srpna.

 

Práce u vyústění Tyršovy ulice  do ul. Nádražní okruh 7. - 15. srpna 2021 (Tyršova uzavřena).

 

Navazující práce v ul. Nádražní okruh 16.  srpna až 10. září 2021.

 

Plán objízdných tras.

 

Úprava prostoru před Obecním domem 10.  až 23. července 2021.