Od ledna přibude další parkovací zóna

Upraveno: 03.01.2024
Ilustrační obrázek

Jak už jsme informovali v předchozích vydáních měsíčníku Hláska, opavské zastupitelstvo schválilo letos v září novou zónu placeného stání, tzv. oblast 2, a to s účinností od 1. ledna příštího roku. Ta je prioritně určená pro rezidentní a abonentní parkování, ale její součástí bude i 10 ploch s placeným parkováním na základě uhrazení příslušného poplatku v parkovacím automatu.

Kategorie parkování v nové zóně budou dvě – tzv. rezidentní parkování, které vychází z trvalého pobytu, z důvodu vlastnictví nemovitosti či parkování služebního vozidla, a abonentní parkovaní, určené pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, tedy osoby se sídlem provozovny nebo místem podnikání. Sem také patří osoby, které mají v oblasti vlastní nemovitost. Povolení k parkování bude v tomto případě vázáno na registrační značku vozidla.

Prodej parkovacích oprávnění pro nově vytvořenou zónu budou realizovat pokladny magistrátu od 2. ledna. Zájemci si je budou moci zakoupit na pokladně v budově Hlásky (Horní náměstí 69) a na pokladně v areálu Krnovská (budova 71B). Pro uživatele již existující zóny – oblasti 1 se nic nezmění, jejich prodejním místem budou i nadále Technické služby Opava.

Rezidentní i abonentní parkování v oblasti 2 bude podloženo jednorázovým nákupem parkovacího oprávnění na dobu jednoho roku, případně lze zakoupit kartu čtvrtletní. První vydaná rezidentní parkovací karta bude za 1 200 Kč (400 Kč/čtvrtletí), druhá a další pak 4 000 Kč (1 200 Kč/čtvrtletí). První zakoupená abonentní parkovací karta bude stát 9 600 Kč (3 000 Kč/čtvrtletí), druhá a další, případně přenosná, pak 16 800 Kč (5 000 Kč/čtvrtletí). K dispozici bude také sociální parkovací karta, určená pro vozidla terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb, která bude za 480 Kč.

Veškeré informace a podrobnosti najdou zájemci v nejbližších dnech na webových stránkách města a v lednovém vydání Hlásky, kde rovněž zveřejníme mapu oblasti nové parkovací zóny.      

Martin Kůs
tiskové oddělení