Optimalizace veřejné dopravy nabízí tři varianty

Upraveno: 03.12.2020
Ilustrační obrázek

V květnu tohoto roku jsme vás, občany města, vyzvali, abyste se zapojili do projektu Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě (MHD) a jejím bezprostředním okolí. Zajímal nás váš pohled na současný stav, vhodnost spojů i jejich trasování a další související okolnosti. Informace, které jste nám předali a za které vám i touto cestou děkujeme, byly zohledněny do studie, kterou pro Opavu připravili kladenští odborníci a jež nabízí hned tři pohledy, jak veřejnou dopravu optimalizovat.

„Dílo představuje zpracování dílčího koncepčního dokumentu analyzujícího současný stav trasování linek MHD, zjištění přepravních potřeb osob a návrh variantního řešení optimalizace MHD. Patří k základním strategickým dokumentům města Opavy, směřujícím k naplnění strategie trvale udržitelné dopravy,“ zdůraznil význam studie Jakub Hvězda, referent dopravy a inženýrských sítí opavského magistrátu.

Dokument byl částkou 724 tisíce korun financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Studie vychází z řady pohledů na současné fungování veřejné dopravy ve městě. Posuzoval se například stav sítě MHD, tedy trasování linek, časování v návaznosti spojů na poptávky cestujících, vzdálenosti zastávek, ale třeba i dosažitelnost okrajových částí či třeba obslužnost o svátcích a Vánocích. Důležitým prvkem byla rovněž koordinace jednotlivých linek MHD s aktivitami ostatních dopravců působících v regionu, jakými jsou České dráhy, Arriva Morava, ČSAD Vsetín, TQM a další. Vedle toho se sledovalo vytížení a opotřebování vozového parku, turnusy řidičů či vliv nemotorové dopravy, například cyklostezek vedených městem.

STUDII SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

Na základě všech těchto zjištění byla navržena optimalizace sítě MHD ve třech variantách. I když mají všechny varianty rozdílný pohled, mají i něco společného. Určujícím prvkem je rozsah výkonů na linkách MHD v běžném pracovním dni a o víkendech, a také ekonomika. Konkrétně jsou navrhovány tak, aby nenavyšovaly či dokonce snížily ztráty dopravního podniku. Jedna z variant ale pracuje s tím, že dojde jak k navýšení dopravní obslužnosti, tak i k vyšším prokazatelným ztrátám. V návrhu je tedy úprava počtu spojů a jejich linek, přesněji úprava vzájemného poměru autobusů a trolejbusů, úprava počtu zastávek včetně jejich navýšení nebo prodloužení nástupních hran vybraných přestupních zastávek. Samostatně je pak řešen přestupní uzel Východní nádraží. Návrhy se týkají i dalších hledisek, včetně těch, které cestujícím zpravidla zůstávají skryty, třeba systému řízení dopravy dispečinkem nebo průjezdy řízenými křižovatkami.

„Projekt se zadával ještě před koronavirem. Ten situaci úplně změnil, s vedením dopravního podniku teď řešíme reálné škrty a navrhované varianty nemůžeme aplikovat zcela,“ aktuálně shrnul studii náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Tiskové oddělení