Parkovací dům u nemocnice zatím nebude

Upraveno: 24.11.2023

Společný záměr Moravskoslezského kraje a města Opavy na výstavbu nového parkovacího domu u Slezské nemocnice v Opavě vzal za své. Majitel dotčených pozemků, kterým je Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, odmítl všechny nabídky a trvá na zachování stávajícího stavu.

Jako ideální místo byl vytipovaný prostor dnešního povrchového parkoviště mezi areálem kláštera a nemocnice. Ten je ale majetkem kongregace a město na něm vlastní jen povrchové stavby, jako je silniční infrastruktura a prvky parkoviště. Už v minulosti proto město Opava nabídlo kongregaci odkoupení pozemku pod plochou stávajícího parkoviště, což církevní instituce odmítla. Městem Opava i Moravskoslezským krajem byly proto vytipovány jiné pozemky, které by mohla kongregace vhodně využívat, a byly nabídnuty ke směně. Ani to však nebylo ze strany Marty Lucie Cincialové, generální představené milosrdných sester, akceptováno. Tím se jednání dostala do mrtvého bodu a záměr stavby parkovacího domu byl de facto zastavený. Naděje přijíždějících do nemocnice i lidí bydlících v okolí na lepší možnost zaparkování tak vlastně zhasla.

„Mrzí nás, že se vše dostalo do bodu, který se dá označit za konec plánů. Zdálo se, že nové parkoviště je i zájmem kongregace a lidí, kterým jsou služby v jejich objektu kláštera nabízené, ale nakonec se ukázalo, že vše je jinak. Kromě zmařených jednání už byly rovněž učiněny kroky k projektu stavby a další kroky směřující k urychlení realizace, které jsou teď vlastně k ničemu,“ konstatoval první náměstek primátora Michal Kokošek. Hned však dodal, že město i kraj mají nadále zájem vyřešit parkování v této části města a budou se snažit najít v blízkém okolí jiný, dostatečně velký a vhodný prostor k realizaci. Otázka však není jen o majetkových poměrech, ale především prostorových nárocích. Parkovací dům, i také uvažované podzemní parkoviště, totiž vyžaduje nejen místa na stání, ale také vhodný a odpovídající příjezd do a odjezd z objektu.  

Martin Kůs
tiskové oddělení