Plán udržitelné mobility pomohou aktualizovat i občané

Upraveno: 13.06.2022
Ilustrační obrázek

Od října 2013 do července 2015 připravovalo město Opava koncepční dokument “Plán udržitelné městské mobility Opava“ (PUMM). Tento dokument byl v tomto období spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jeho součástí byl také akční plán na léta 2015 – 2020 (2021). 

Cílem tohoto koncepčního dokumentu bylo navrhnout budoucí vizi města Opavy z hlediska rozvoje dopravní infrastruktury a její udržitelnosti s ohledem na kvalitu životního prostředí a bezpečnost jeho obyvatel. Teď přišel čas na revizi a případnou aktualizaci, která dokument sladí se stavem, který skutečně nastal. Do letošního října bude zhotovitel díla pracovat na jeho analytické části, do konce března následujícího roku se pak vyhotoví jeho strategická a návrhová část.

„Aktualizace uvedeného dokumentu je naprosto nezbytná. Chceme si udělat inventuru toho, čeho jsme dosáhli, co je zapotřebí změnit a jak město v oblasti udržitelné mobility posunout dál,“ říká náměstek opavského primátora pro dopravu Michal Jedlička s tím, že na zpracovávání tohoto dokumentu bude participovat také opavská veřejnost. 

„V červnu tohoto roku budou probíhat dotazníková šetření v opavských domácnostech. Tazatelé budou kontaktovat obyvatele města, aby zjistili jejich dopravní chování a vyhodnotili dopravu ve městě jako takovou. Toto šetření bylo uskutečněné již před osmi lety, ale vše má svůj vývoj a i doprava se výrazně mění. Výsledky šetření budou sloužit pro vyhotovení prognózy dopravy,“ objasňuje za zhotovitele jeho jednatel Petr Macejka a dodává, že právě proto chce město občany požádat o vstřícnost a spolupráci. 

Do projektu Aktualizace plánu udržitelné městské mobility se může zapojit i odborná veřejnost, zájmové skupiny, spolky a sdružení a to prostřednictvím workshopů a dalších aktivit. První etapa informací byly zveřejněny na webu projektu www.mobilita-opava.cz.

Informace k současnému plánu najdete na stránkách Mobility Opava.

Je třeba se ale nahlásit na kontaktní email iva.postrzednikova@udimo.cz, následně budou na plánované schůzky a workshopy s dostatečným předstihem zváni.