Poslední etapa jižního obchvatu v Opavě má pravomocnou EIA

Upraveno: 06.05.2020
Ilustrační obrázek

Opavská radnice zadala a z peněz města financovala technickou studii a dokumentaci na posouzení vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA na poslední část jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí.  Tato trasa je v krajském i opavském územním plánu vedena jako veřejně prospěšná stavba, což je obrovská výhoda. Po zpracování technické studie a dokumentace EIA město podalo u krajského úřadu žádost o posouzení tohoto záměru na životní prostředí.

Odbor životního prostředí a zemědělství MS kraje vydal  letos 20. března rozhodnutí, že uvedená stavba nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Od tohoto data bylo nutné čekat, zda se proti tomuto rozhodnutí někdo odvolá.

„Dnes jsem  od krajského úřadu obdržel písemnou zprávu, že se nikdo neodvolal. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 24. dubna. Pro Opavu je to velmi dobrá zpráva. Jsem rád, že všechno proběhlo bez komplikací. Legislativa a povolovací řízení jsou u dopravních staveb stále složité,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

„Velmi vítám toto rozhodnutí. Z pohledu našeho Sdružení je dokončení jižního obchvatu pro Opavu stejně důležité jako severní obchvat,“ doplňuje předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a hrabyňská zastupitelka Zdeňka Jordánová.

Opavští radní zadáním technické studie a dokumentace EIA s přípravou jižního obchvatu aktivně pomohli. Severní obchvat je už plně v režii státu. V provozu je spojka S1 a jeho východní část. V současné době se hledá zhotovitel jeho poslední, západní části.

První etapu jižního obchvatu postavil Moravskoslezský kraj, který rovněž projekčně připravil i další úsek mezi Hradeckou a Olomouckou ulicí. Tento a navazující úsek by měl platit stát, navazující obchvat Otic pak kraj.

„Aktivní přístup se nám vyplácí. Dopravní stavby jsou pro město klíčové a musíme je podporovat. Naše praktické kroky podstatným způsobem akcelerují a hlavně přibližují jejich výstavbu,“ doplňuje náměstek primátora a místopředseda Sdružení Michal Jedlička.

Město nyní smluvně předá technickou studii i dokumentaci EIA včetně rozhodnutí do rukou Ředitelství silnic a dálnic České republiky. To bude pokračovat v případě poslední etapy jižního obchvatu mezi Olomouckou a Bruntálskou ulicí.

Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Ke stažení