Vyzvedněte si přeplatky silniční daně na Finančním úřadě

Upraveno: 26.09.2022
Ilustrační obrázek

Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své přeplatky na této dani a podnikli kroky k  jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly také  v letech předchozích.  Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost.  Dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000  SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno  více než 7 milionů korun. 

Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve  na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na  jinou daň, nebo o jeho vrácení. 

Potřebné informace  lze získat  na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou  připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.   Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Žádost je možné podat  v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu  nebo doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat  datovou zprávou:

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky.

 

Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy

pro příjem dotazů veřejnosti

Telefonické linky

pro zodpovídání dotazů

ÚP Ostrava I

podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

podatelna3202@fs.mfcr.cz

596 705 111

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 111

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

Úp v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 111

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

Úp v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřad- sídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

 

 

V Ostravě  dne 23. září 2022

 

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí