Město vyhlásilo dotační programy na rok 2025

Upraveno: 30.06.2024
Ilustrační obrázek

V červnu byly Zastupitelstvem města Opavy schváleny dotační programy na rok 2025. Programové dotace jsou vyhlášeny v oblasti Kultura, Prevence kriminality, Životní prostředí a EVVO a Sociální a související služby. Alokace finančních prostředků pro výše zmíněné programy zůstává zachována ve stejné výši jako v minulém roce. V rámci programu Kultura činí alokace 3 500 000 Kč, Životní prostředí a EVVO 650 000 Kč, Prevence kriminality 800 000 Kč a Sociální a související služby 44 450 000 Kč. Schválení takto navržené výše finančních prostředků bude záviset na schválení rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2025.

Způsob podávání žádostí bude probíhat stejně jako v předchozím roce, a to prostřednictvím elektronického systému GRANTYS.

V rámci dotačních programů Kultura, Prevence kriminality a Životní prostředí a EVVO bude možné žádosti podávat v termínu od 1. září do 30. září. V rámci programu Sociální a související služby je termín prodloužen do 15. října.

Pro žadatele budou i letos v září probíhat bezplatné semináře. V jejich úvodu budu žadatelé seznámeni s důležitými změnami, které v programech nastaly. Druhá část semináře bude zaměřena na problematiku závěrečného vyúčtování. Budou poskytnuty návody jak dotaci správně, řádně a bezchybně vyúčtovat v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Semináře se uskuteční v zasedací místnosti rady města v přízemí budovy radnice (Hlásky). Termín konání jednotlivých seminářů včetně lhůt pro podávání žádostí je uveden v přehledové tabulce níže.

S programy se můžete již seznámit na webu města v sekci Dotační programy 2025.

Dotační program v oblasti podpory sportovních akcí bude předmětem schvalování na zářijovém zastupitelstvu. Bližší informace o programu, termínu pro podávání žádostí a konání semináře budou uveřejněny na webu města a také v říjnovém vydání Hlásky.

 

Dotační program

Termín pro podávání žádostí

Seminář pro žadatele/příjemce

Životní prostředí a EVVO 2025

1. 9. – 30. 9. 2024

 středa 4. 9. 2024 od 16:00 hod.

Prevence kriminality 2025

1. 9. – 30. 9. 2024

 středa 4. 9. 2024 od 16:00 hod.

Kultura 2025

1. 9. – 30. 9. 2024

 pondělí 2. 9. 2024 od 16:00 hod.

Sociální a související služby 2025

1. 9. – 15. 10. 2024

 středa 18. 9. 2024 od 15:00 hod.