Ministerstvo kultury poskytlo peníze na obnovu památek

Upraveno: 20.11.2020
Ilustrační obrázek

Ministerstvo kultury České republiky začátkem listopadu definitivně rozhodlo, že uvolní finanční prostředky na obnovu kulturních památek na Opavsku v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Pro letošní rok mohli příjemci získat 748 tisíc korun. Nakonec resort kultury mezi příjemce rozdělil částku 637 tisíc korun. Jeden žadatel nakonec z rozpočtových důvodů projekt realizovat odmítl. V rámci uvedeného dotačního programu tak nakonec nebyly vyčerpány prostředky ve výši 111 tisíc korun.

„Dotaci definitivně poputují na obnovu kostela sv. Anny ve Slavkově, na kapli sv. Salvátora v Dolních Životicích. Pokračovat se bude v obnově zámku v Jezdkovicích. Obnovy se dočkají interiérové sochy v kostele sv. Narození Panny Marie ve Stěbořicích. V neposlední řadě peníze obdrží rodinný dům Rudolfa Chodury v Opavě, na které budou repasována okna. Jsem osobně velmi rád, že uvedený dotační program pro resort kultury administrujeme,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

Uvedený dotační program Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Statutárním městem Opava vyhlašuje a administruje už od roku 2008.

„Od zahájení dotačního programu již bylo, v opavském správním obvodu, obnoveno bezpočet kulturních památek. Na obnovu památek za toto období státní rozpočet uvolnil částku 9,178 miliónů korun, nemalé prostředky ze svého vynaložili samotní vlastníci nemovitostí,“ dodává Martin Dostál, pověřený vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice, který tento program pro ministerstvo administruje.

Stát tak již dvanáct let pomáhá s obnovou kulturních památek v naší části kraje.

Přehled o letošních žádostech schválených Ministerstvem kultury České republiky najdete zde.

Ke stažení