Nový systém zjednoduší podávání žádostí o dotace

Upraveno: 07.07.2021
Ilustrační obrázek

Velkou novinkou v letošním roce bude elektronické podávání žádostí o dotaci. Zcela nový online systém umožní žadatelům jednoduše podat a spravovat své žádosti prostřednictvím elektronického systému Grantys.  „Tento nový, uživatelsky přívětivý a intuitivní způsob podávání žádostí bude znamenat nejen flexibilnější komunikaci mezi žadatelem a administrátorem dotací, ale umožní celkově snadnější způsob zpracování žádostí. Po úvodní registraci bude aplikace sloužit jak k podání žádostí o dotace, tak i ke sledování celého průběhu administrace dotačního projektu,“ vysvětlil náměstek primátora Opavy Petr Orieščík.  Žádosti o dotaci bude možné podávat od 1. 9. 2021.

Systém Grantys je určen žadatelům z dotačních programů Kultura, Prevence kriminality, Životní prostředí a EVVO, Sport a Sociální a související služby.  Pro hladký průběh podávání žádostí bude možné využít technické podpory (telefon, e-mail) zajišťované dodavatelem systému Grantys (týká se dotazů na samotný provoz systému – např. problémy s registrací, zapomenutým heslem, vyplňováním žádosti apod.). V případě dotazů spojených s přípravou žádostí z hlediska jejich obsahu se žadatelé mohou obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášených programech.

Programové dotace na rok 2022 jsou opět vyhlášeny v oblastech sociálních a souvisejících služeb, kultury, sportu, prevence kriminality, životního prostředí a EVVO. Konečná výše finančních prostředků alokovaných pro jednotlivé dotační programy bude závislá na schválení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2022.

I letos budou pro žadatele připraveny semináře, jejichž předmětem bude seznámení se změnami v jednotlivých dotačních programech a zejména pak s novým způsobem podávání žádostí o dotace. Semináře budou bezplatné a není potřeba se na ně registrovat. Přehled jednotlivých programů s vyhlášenými alokacemi, lhůtami pro podávání žádostí a termíny seminářů pro žadatele je podrobně uveden v souhrnné tabulce níže.

Podrobnější informace k jednotlivým dotačním programům včetně manuálu naleznete na stránce Dotační programy 2022. V průběhu měsíce srpna 2021 budou tyto informace doplněny o instruktážní video pro práci v systému GRANTYS.

Název dotačního programu Alokace dotačního programu Termín pro podávání žádostí Seminář pro žadatele
Prevence kriminality 2022 800 000 Kč 1.–30. 9. 2021 2. 9. 2021 od 16:00 hod.
Životní prostředí a EVVO 2022 500 000 Kč 1.–30. 9. 2021 2. 9. 2021 od 16:00 hod.
Kultura 2022 2 200 000 Kč 1.–30. 9. 2021 6. 9. 2021 od 16:00 hod.
Sociální a související služby 2022 30 000 000 Kč 1.–30. 9. 2021 8. 9. 2021 od 14:00 hod.
Sport 2022 11 650 000 Kč 1. 9. – 15. 10. 2021 13. 9. 2021 od 16:00 hod.


Tiskové oddělení