Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2019

Zastupitelstvo statutárního města Opavy usnesením č. 649/32 ZM 18 ze dne 18.06.2018 schválilo Zásady pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2019 (dále jen „Zásady“).

V souladu s těmito Zásadami vyhlašuje statutární město Opava dotační Program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2019.

Termín pro podání žádostí je od 17.09.2018 do 01.10.2018. Dotační program je určen na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit, které naplňují cíle a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017-2021.

Veškeré náležitosti dotačního programu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, jsou uvedeny v Zásadách a jejich přílohách:

Příloha č. 1:     Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách

                        ve statutárním městě Opava

Příloha č. 2:     Pravidla pro namátkovou kontrolu

Příloha č. 2a:   Zápis z namátkové kontroly

Příloha č. 3:     Žádost o poskytnutí účelové dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb

                        z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2019

Příloha č. 4:     Rozpočet projektu

Příloha č. 4a:   Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování

Příloha č. 5:     Personální zajištění projektu

Příloha č. 6:     Bodové ohodnocení projektu

Příloha č. 6a:   Stanovisko manažera skupiny

Příloha č. 7:     Závěrečná zpráva

Příloha č. 8:     Vyúčtování projektu

Příloha č. 8a:   Vyúčtování vyrovnávací platby

Příloha č. 9:     Zásady užití loga SMO,

 

které jsou vyvěšeny na Úřední desce Magistrátu města Opavy a také k nahlédnutí na odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy (Krnovská 71C, kancelář č. 113).

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Čermínová

koordinátorka komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 617

email: monika.cerminova@opava-city.cz.

 

V Opavě dne 24.07.2018