KULTURA 2019

Program KULTURA 2019

V podmínkách programu KULTURA 2019 nedošlo oproti předešlému roku k žádným změnám.

Termín podání   žádostí:

od 22. 10. 2018   do 31. 10. 2018

Program KULTURA 2019 – 2.000.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

  1. 1.     Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/19)

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       Motivace dětí k zájmu o kulturní kroužky a trávení volného času kulturními aktivitami.

 

  1. 2.     Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/19)

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),

-       doplňují nabídku Opavského léta v období červen - srpen 2019,

-       podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

 

  1. 3.     Reprezentace města (K 3/19)

Jedná se o podporu místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je: propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

 

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %.

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petr Rotrekl

tel. 553 756 306

e-mail: granty-kultura@opava-city.cz

Ke stažení