SPORT 2019

Program SPORT 2019

V podmínkách programu SPORT 2019 nedošlo oproti předešlému roku k žádným změnám.

Termín podání žádostí:

od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Program SPORT 2019 – 9.300.000,- Kč

 

Celoroční sportovní činnost (S 1/19) - 4.500.000.00 Kč

      Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované žadatelem. Podpora účasti na soutěžích. Pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy, omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území statutárního města není možné. Podpora komplexní agendy poskytované střešními spolky (ČOS, ČUS, SSSČR=ČSPS/OSH, ČASPV, AŠSK, OREL) na území města Opavy: ekonomika a personalistika, sběr a evidence dat, pasportizace a prezentace sportovního majetku, organizování sportovních akcí a náborů, odborná sportovní metodika a vzdělávání, propagace a zajištění zdravotní agendy pro sport, zúřadování dotační agendy státu, samospráv i svazů, legislativní podpora a správa spolkové činnosti, informační a prezentační služby sportovních aktivit spolků, organizování okresních sportovních svazů a aktivit, organizování sportovce roku, spolupráce s krajskými a národními svazy.

      Minimální výše poskytnuté dotace: 8.000,00 Kč

      Maximální výše poskytnuté dotace: 500.000,00 Kč

 

Sportovní akce (S 2/19) - 1.000.000.00 Kč

      Podpora pořádání sportovních akcí na území statutárního města Opavy omezení se netýká sportovních akcí sportů, jejichž uspořádání z technických důvodů na území města není možné.

      Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,00 Kč

      Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,00 Kč

 

Celoroční sportovní činnost vybraných subjektů (S 3/19) - 3.800.000,00 Kč

      Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti registrovaných sportovců a jejich trenérů organizované žadateli zařazenými SMO do tzv. přímé podpory. Zbývající finanční prostředky určené v okruhu S3/19 budou rozděleny mezi vybrané subjekty v nadstavbové části dotace.

 

Kontaktní osoba:

Martin Koky

tel. 553 756 736

e-mail: granty-sport@opava-city.cz