ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019

V podmínkách programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 nedošlo oproti předešlému roku k žádným změnám.

 

Termín podání žádostí:

od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018

Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 – 500.000 Kč

Jednotlivé dotační tituly (kódy):

 

Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/19)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí 
a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

 

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí  (ZP 2/19)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/19)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Kontaktní osoba:

Kateřina Hnátová

tel. 553 756 723

e-mail: granty-evvo@opava-city.cz