Zastupitelé schválili přidělení finančních dotací pro rok 2021

Upraveno: 14.12.2020
Ilustrační obrázek

Zastupitelé statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 7. 12. 2020 schválili výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2021.

Vyhodnocení jednotlivých dotačních programů za rok 2021 včetně přidělených dotací je uvedeno v samostatných souborech (viz. Ke stažení).

Smlouvy s příjemci dotací

Úspěšní žadatelé budou prokazatelným způsobem vyzváni odborem rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Povinná publicita

Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace projektu, bez ohledu na termín uzavření smlouvy, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat statutární město Opava coby poskytovatele dotace (rozsah povinností příjemce dotace – viz. vzorové smlouvy jednotlivých dotačních programů zveřejněných na webových stránkách města).

Finanční spoluúčast Statutárního města Opavy (poskytovatele dotace) musí být prezentována vhodným způsobem během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace i při prezentaci projektu, např. v médiích, na internetu, v interních nebo výročních zprávách o realizaci projektu apod.

Příjemce je povinen postupovat dle Podmínek užití loga a vypůjčení banneru/roll upu.

Upozorňujeme, že k závěrečnému vyúčtování projektu je nutno doložit způsob prezentace Statutárního města Opavy (fotodokumentace apod.).

V případě dotazů se můžete obracet na pracovnice odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy:

Ing. Lenka Jiskrová, tel.:  +420 553 756 629, lenka.jiskrova@opava-city.cz,

Mgr. Petra Vlčová, tel.: +420 553 756 464, petra.vlcova@opava-city.cz.