Aktualizace formulářů k Dotačnímu programu na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo statutárního města Opavy (dále jen SMO) schválilo dne 20.06.2016 usnesením č. 309/16 ZM 16 aktualizované formuláře k Dotačnímu programu na poskytování sociálních a souviejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016.

Jedná se o aktualizované Zásady pro poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016, Závazný vzor vyúčtování a nově také formulář Vyúčtování vyrovnávací platby za rok 2016.