Dotační program KULTURA 2016

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 09. 02. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 včetně. 

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu KULTURA 2016

1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/16)

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

2. Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/16)

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

3. Ediční činnost (K 3/16)

Podpora vydávání kvalitních publikací a audiovizuálních děl včetně jejich veřejné prezentace 

s prokazatelnou vazbou na město a region.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

4. Reprezentace města (K 4/16)

Podpora kulturních a uměleckých projektů, které vytvářejí dobré jméno města za jeho hranicemi.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 25 %

 

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů.

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program KULTURA 2016.

V případě dotazů se můžete obracet:

Mgr. Petr Rotrekl
oblast kultury
tel. 553 756 306
e-mail: granty-kultura@opava-city.cz