Dotační program KULTURA 2018

Upraveno: 24.06.2020
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

 

Dotační program

Dotační titul

Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu

Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

KULTURA

K 1/18

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

10 000,- Kč

30 000,- Kč

25%

K 2/18

 

Podpora kulturních akcí ve městě

 

10 000,- Kč

60 000,- Kč

25%

K 3/18

 

Reprezentace města

 

10 000,- Kč

50 000,- Kč

25%

 

Program KULTURA 2018 – 1.800.000,- Kč

 

Jednotlivé dotační tituly (kódy)

 

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže (K 1/18)

Podpora soustavné činnosti dětí a mládeže z Opavy. Soustavnou činností jsou míněny různé kroužky uměleckého zaměření – hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, film, literatura, apod., tedy pravidelná výuka a činnost v určitém kulturním žánru.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 30.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-       Motivace dětí k zájmu o kulturní kroužky a trávení volného času kulturními aktivitami.

 

Podpora kulturních akcí ve městě (K 2/18)

Podpora kulturních a uměleckých akcí konaných v Opavě a nejbližším okolí s ohledem na přínos projektu pro občany města.

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 60.000,- Kč.

Účelem titulu je podpořit akce, které:

-       zásadním způsobem rozšiřují a obohacují nabídku kulturního programu ve městě,

-       podporují oživení veřejného prostoru města,

-       udržují kontinuitu tradičních akcí (přehlídka, festival, slavnost),

-       doplňují nabídku Opavského léta v období červen - srpen 2018,

-       podporují dobrovolnickou činnost v kultuře.

 

Reprezentace města (K 3/18)

Jedná se o podporu místních kulturních subjektů a organizací při reprezentaci města Opavy na prestižních přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí, které žánrově souvisejí s jejich celoroční činností. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 10.000,- Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 50.000,- Kč.

Účelem titulu je:

-      propagace města Opavy a budování dobrého jména města v ČR i zahraničí.

 

Minimální % spoluúčasti žadatele na uznatelných nákladech projektu u všech dotačních titulů je 25 %.

Poskytnutí dotace je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018.

Při vyhodnocování žádostí bude kladem velký důraz na soulad projektu s účelem jednotlivých programů či titulů a důsledně bude hodnocena hospodárnost a efektivita vynakládaných finančních prostředků u jednotlivých projektů.

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 (včetně) dle podmínek dotačních programů

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program.

 

V případě dotazů se můžete obracet:

Mgr. Petr Rotrekl

oblast kultury

tel. 553 756 306

e-mail: granty-kultura@opava-city.cz