Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016

Upraveno: 24.06.2020

Město Opava vyhlašuje dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016. Termín pro podání žádostí je od 14.9.2015 do 30.9.2015.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy svým usnesením č. 125/7 ZM 15 ze dne 22.6.2015 schválilo Zásady pro poskytování účelových dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016 (dále jen „Zásady“).

V souladu s těmito Zásadami vyhlašuje SMO dotační Program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016.

Dotační program je určen na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit, které naplňují cíle a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014-2016.

Veškeré náležitosti dotačního programu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou uvedeny v Zásadách.

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Macháčová

koordinátorka komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 617

email: monika.machacova@opava-city.cz.

Bc. Monika Svrčková

referentka oddělení sociálních služeb a komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 640

email: monika.svrckova@opava-city.cz.

V Opavě dne 22.6.2015