Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2017

Upraveno: 24.06.2020

Město Opava vyhlašuje Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na
rok 2017. Termín pro podání žádostí je od 12.9.2016 do 30.9.2016.

Zastupitelstvo statutárního města Opavy usnesením č. 309/16 ZM 16 ze dne 20.06.2016 schválilo Zásady
pro poskytování účelových dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016 (dále jen „Zásady“), které jsou podkladem pro tento program.

Dotační program je určen na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit, které naplňují cíle a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014-2016.

Veškeré náležitosti dotačního programu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, jsou uvedeny v Zásadách.

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Macháčová

koordinátorka komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 617

email: monika.machacova@opava-city.cz.

Mgr. Monika Svrčková

referentka oddělení sociálních služeb a komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 640

email: monika.svrckova@opava-city.cz.