Dotační program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018

Upraveno: 24.06.2020

Zastupitelstvo statutárního města Opavy usnesením č. 434/22 ZM 17 ze dne 24.04.2017 schválilo Zásady pro poskytování účelových dotací na sociální a související služby z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018 (dále jen „Zásady“).

V souladu s těmito Zásadami vyhlašuje statutární město Opava dotační Program na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018.

Termín pro podání žádostí je od 04.09.2017 do 18.09.2017. Dotační program je určen na podporu sociálních služeb a souvisejících aktivit, které naplňují cíle a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017-2021.

Veškeré náležitosti dotačního programu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pozdějším znění, jsou uvedeny v Zásadách a jejich přílohách:

Příloha č. 1:     Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 2:     Pravidla pro namátkovou kontrolu

Příloha č. 2a:   Zápis z namátkové kontroly

Příloha č. 3:     Žádost o poskytnutí účelové dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2018

Příloha č. 4:     Rozpočet projektu

Příloha č. 4a:   Rozpočet projektu k žádosti o dofinancování

Příloha č. 5:     Personální zajištění projektu

Příloha č. 6:     Bodové ohodnocení projektu

Příloha č. 6a:   Stanovisko manažera skupiny

Příloha č. 7:     Závěrečná zpráva

Příloha č. 8:     Vyúčtování projektu

Příloha č. 8a:   Vyúčtování vyrovnávací platby

Příloha č. 9:   Zásady užití loga SMO.

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Macháčová

koordinátorka komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 617

email: monika.machacova@opava-city.cz.

Mgr. Monika Svrčková

referentka oddělení sociálních služeb a komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO

tel.: 553 756 640

email: monika.svrckova@opava-city.cz