Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017

Upraveno: 24.06.2020
Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 17. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2017 a vyhlásilo je ke dni 21. 09. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017

 

1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/17)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %

 

2. Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/17)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/17)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí.

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

V rámci dotačního programu došlo k těmto změnám: 

  • podání jedné žádosti je omezeno pouze u dotačního titulu ZP 2/17
  • v rámci hodnotících kritérií bylo u dotačního titulu ZP 2/17 přidáno kritérium týkající se rozpočtu akce