Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 13. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2016 a vyhlásilo je ke dni 09. 02. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 včetně. 

Jednotlivé dotační tituly (kódy) v dotačním programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016

1. Podpora akcí a aktivit EVVO (ZP 1/16)

Podpora jednotlivých/jednorázových environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací.

Minimální výše poskytnuté dotace:  5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 % 

2. Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí (ZP 2/16)

Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty či ochrany a tvorby životního prostředí. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 20.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána) 

3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí (ZP 3/16)

Podpora praktických opatření ve prospěch ochrany a tvorby životního prostředí. Jedná se o podporu projektů na výsadby a údržbu veřejné zeleně (s preferencí původních druhů), zachování biodiverzity, řešení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod, rozvoje environmentálně šetrného životního stylu a jiných. Podporovány budou pouze veřejně prospěšné projekty. Doporučeno je záměr nejdříve konzultovat s pracovníky odboru životního prostředí. 

Minimální výše poskytnuté dotace: 5.000,- Kč

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000,- Kč

Minimální % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 0 % (spoluúčast vítána)

 

Žádosti o dotaci je možno podávat: od 10. 03. 2016 do 17. 03. 2016 (včetně) dle podmínek dotačních programů. 

Doporučení:  Před vyplňováním žádosti si prosím důkladně prostudujte konkrétní dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2016.

V případě dotazů se můžete obracet: 

Mgr. Petra Veličková
oblast životního prostředí a EVVO
tel. 553 756 723
e-mail: granty-evvo@opava-city.cz