B. M. Černohorský a jeho pražská škola

Upraveno: 06.05.2024
Ilustrační obrázek

Čtvrtý Abonentní koncert pro milovníky krásné hudby je věnován královskému nástroji a poctě velké osobnosti české hudební historie – Bohuslavu Matěji Černohorskému. Na něm se představí opavský varhaník, hudební badatel a vydavatel Tomáš Thon, který se od roku 1993 zaměřuje ve svém vydavatelství ARTTHON převážně na tvorbu varhanní a klávesovou s cílem maximální věrnosti hudebního zápisu.

Záměrem koncertního projektu, který nám autor představí v pondělí 6. května v 19 hodin v kostele sv. Ducha v Opavě, je ukázat bohatství a invenci českých skladatelů, u nichž můžeme nalézt přímé či zprostředkované vazby k „zakladateli“ české varhanní tvorby – B. M. Černohorskému. Ten patří k umělcům, kteří vyšli ze složitého prostředí a často nalézali uplatnění za hranicemi rodné země. Podíváme-li se na hudební mapu Evropy 18. století, snadno dohledáme, že v každém větším městě, ve šlechtických rezidencích, divadelních orchestrech, ve všech významných hudebních centrech působili čeští hudebníci. Vnesli do evropské hudby osobitý tón, mnohé technické i výrazové novinky a inspiraci melodikou české lidové písně. V tomto období se zrodilo v Čechách a na Moravě několik pozoruhodných osobností, které zasáhly do světového hudebního dění. Anglický historik a skladatel Charles Burney popsal tuto zlatou dobu české hudební kultury a s tím je také spojeno označení tradicí opakované rčení „Čechy konzervatoř Evropy“.

Na koncertu si můžete kromě hudby B. M. Černohorského vyslechnout rovněž skladby Jana Zacha, J. F. N. Segera, F. X. Brixiho a Jana K. Kuchaře.

Tomáš Thon také nedávno připravil rozhlasový pořad Padre Boemo – Život na výsluní i v ponížení – 340 let od narození Bohuslava Matěje Černohorského, který byl vysílán nedávno na stanici Český rozhlas Vltava.