Akce po 22. hodině je potřeba nahlásit na magistrát

Upraveno: 30.12.2020
Ilustrační obrázek

Přesto, že je v současné době situace okolo pořádání akcí v příštím roce nejistá, chce být město připraveno na uvolnění opatření a rádo by nechalo pořadatelům možnost realizovat zejména v průběhu léta akce, které trvají i po 22. hodině. Již v minulých letech byla schválena vyhláška, která vyjmenovává akce, u nichž je akceptováno rušení nočního klidu. Jedná se o akce tradiční nebo takové, které tradici zakládají. Jmenujme například Majáles, Rock na grilu, Joy Run či různé odpusty a posvícení v městských částech. V letošním roce například přibyl Den Romů, Den Policie ČR nebo Zahájení léta na kolibě. A jak být do vyhlášky zařazen? „Pokud je již akce do vyhlášky zařazena, budeme rádi, když nám organizátor napíše, že s ní počítá i v budoucnosti, nebo naopak, že ji již realizovat nebude. Pokud by chtěl někdo zařadit výjimku nově, ať tak učiní nejpozději do 15. ledna příštího roku, abychom stihli návrh na zařazení projednat v zastupitelstvu města,“ uvedla vedoucí odboru kancelář primátora Jana Foltysová, která vyhlášku zpracovává.

Výjimka se však nemůže vztahovat na všechny druhy akcí. Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné do vyhlášky zařadit pouze ty, které jsou veřejnosti přístupné, které mají pro město význam, tedy lze očekávat i zájem občanů města o účast. Firemní večírky, soukromé oslavy, svatby a další nemohou být ve vyhlášce vyjmenovány. Tyto musí mít po 22. hodině ztlumenou hudbu tak, aby nevyrušovala okolí. Vyhláška je důležitá i pro občany, v jejichž lokalitě k rušení nočního klidu dochází.

U každé akce je stanoven název a také doba, do které platí výjimka z rušení. Tato informace musí být zveřejněna na úřední desce magistrátu, která je přístupná na webových stránkách města, alespoň pět dnů před jejím konáním. Toto sdělení pak mohou občané dohledat v kategorii Oznámení akce po 22. hodině. 

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení