Epitaf u hrobu básníka Petra Bezruče

Upraveno: 30.10.2020
Ilustrační obrázek

Téměř dvě desítky let usiluje Zdenka Pfefferová, dlouhodobá zastánkyně a editorka exkluzivních vydání díla Petra Bezruče, o to, aby byl hrob básníka doplněn o epitaf. Ten si dle očitých svědků přál mít Bezruč umístěn na svém hrobě. Tuto myšlenku podporuje od samého počátku také Zdenka Tomášková, osobní sekretářka básníka. Potvrzuje ji také svým sdělením ve svém díle Ortel samoty.

Město žádost vyslyšelo a rozhodlo se dlouhodobé přání splnit. „Mám velkou radost. Vnímám to tak, že Opava se důstojně zhostí své povinnosti vůči světovému básníkovi. Jsem přesvědčena, že za minulého režimu nebyl epitaf vnímán kladně z důvodu inspirace veršem z bible. Po revoluci byl zase Bezruč zaškatulkován jako komunistický básník. Nyní tedy snad přišla doba, kdy bude jeho vůle naplněna,“ řekla Zdenka Pfefferová.

Město tedy uspořádalo soutěž na ztvárnění epitafu. Své návrhy mohou podávat účastníci soutěže do 15. prosince tohoto roku. O budoucí podobě epitafu pak bude rozhodovat komise v čele se sochařem Kurtem Gebauerem. „Zadání má určitá specifika. Nápisem nesmí být dotčen hrob samotný, protože i ten je autorským dílem. Proto musí být text umístěn zvlášť, avšak v blízkosti hrobu,“ sdělila Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora, která záležitost řeší. „Zároveň chceme, aby součástí návrhu bylo i pojetí místa pro pokládání svíček. V současnosti lidé dávají svíčky přímo na hrob, který je pak pokapaný voskem, nebo do přenosných plechových táců, které nepůsobí důstojně,“ doplnila. 

Znění podmínek na ztvárnění epitafu najdete v příloze. 

 

Epitaf: 

Až v den soudu přísný Soudce stane,
až roh svolá všechny duše břeskný,
nevcházej v soud se svým rabem, Pane,
jehož život temný byl a teskný.