Kulturní dům Na Rybníčku provozuje OKO

Upraveno: 24.11.2023
Ilustrační obrázek

Po ukončení nájmu byl Kulturní dům Na Rybníčku navrácen městu, jakožto majiteli tohoto prostoru, které následně muselo řešit otázku, co s budovou dál – pronajmout jinému nájemci nebo se o provoz postarat vlastními silami? To bylo v době, kdy platilo rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ostravě o pozastavení zdrojů hluku a veřejných produkcí z důvodu stížností občanů. Město proto provedlo potřebná technická a organizační opatření, která zamezí překročení hlukových norem v objektu. Následně nechalo hluk v sálech změřit autorizovanou nezávislou firmou, která zjistila, že ani hlasitá hudba nedosahuje zdravotně závadné hladiny hluku a není důvod k omezení provozu. „Výsledky měření proto byly předány Krajské hygienické stanici se žádostí o změnu rozhodnutí a výrok s opětovným povolením produkcí. Věřím, že nám vyjde vstříc a kulturní dům se znovu stane tím, k čemu byl před lety rekonstruován,“ uvedl náměstek primátora Pavel Meletzký s tím, že i nadále zůstanou zachována opatření vedoucí ke snížení hluku při hudebních produkcích a kulturních akcích.

Mezitím vypsalo město záměr na pronájem. Vedení by bylo rádo, kdyby se zde nadále realizovaly akce, které se dosud Na Rybníčku konaly, ale také, kdyby nový nájemce navázal užší spolupráci se Slezským divadlem, které by mohlo hlavní sál využívat jako svoji vedlejší scénu. Prozatím svěřilo kulturní dům do správy Opavské kulturní organizaci (OKO), která se postará o jeho provoz. Restaurace ale zůstane prozatím uzavřena. Důležité je, že se tak opět otvírá možnost pronájmu prostor. Pro zájemce zřídilo OKO nový kontaktní telefon a e-mail, kde si bude možné pronájem domu domluvit. Zprovoznilo rovněž původní webové stránky www.kdnarybnicku.cz, kde najdou zájemci potřebné informace.              

 

Martin Kůs
tiskové oddělení