Kurt Gebauer dostal k jubileu výstavu

Upraveno: 27.08.2021
Ilustrační obrázek

Jen málo pedagogů znamená pro studenty tolik, že s ním jsou v kontaktu ještě dlouho po absolutoriu. Jedním takovým je sochař, emeritní profesor UMPRUM Kurt Gebauer, který od roku 1990 do roku 2012 vedl Ateliér sochařství. Ve středu 18. srpna oslavil 80 let a jeho studenti pro něj připravili výstavu, která je zároveň oslavou významných kulatin. U příležitosti tohoto jubilea bude Kurtu Gebauerovi uděleno také nejvyšší kulturní ocenění města Opavy – Cena Petra Bezruče, a to při slavnostním zahájení festivalu Bezručova Opava v kostele svatého Václava.

Kurt Gebauer je s UMPRUM (VŠUP) spojen od počátku devadesátých let, kdy se formovala její současná podoba. Studovat v Ateliéru veškerého sochařství byl pojem. Prošlo jím více než 150 studentů, mezi nimi například David Černý, Lenka Klodová, Dagmar Šubrtová nebo Václav Magid. Mladí sochaři získávali své praktické i disputační dovednosti v nejsvobodnější době, jež tato země zažila, a v jednom z nejotevřenějších ateliérů své doby. „Učení mě vždycky úžasně bavilo. Byli jsme samá akce. Studenti pro mě byli druhá rodina. Někteří mě dokonce berou za takového adoptivního taťku,“ směje se Kurt Gebauer. Se studenty je stále v kontaktu. „S některými více, s některými méně. Řada z nich se rozprchla po světě, ale stále o sobě víme a jsem za to moc rád.“

A právě Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera z Vysoké školy uměleckoprůmyslové připravil k osmdesátým narozeninám svého profesora dvě výstavy, na kterých odpovídají na otázky po smyslu umělecké aktivity formou videí, dokumentačních fotografií, jasně formulovaných stanovisek i svými „dary“ – sochami k poctě svého pedagoga.

Pražská výstava, která byla věnováním, již skončila. Naopak ta opavská bude teprve zahájena, a to v sobotu 21. srpna v prostorách Slezanky a potrvá do konce září. Název se přímo nabízel – Okupace Kurtem, pro účastníky je to spíše Osvobození Kurtem. Na výstavě studenti představí, co sami považují za zásadní. Někteří na vlastní nebezpečí vstoupí do veřejného prostoru. Návštěvníci se budou moci setkat i s modely a kresbami realizovaných i utopických projektů promýšlených pro Gebauerův domovský kout světa. „Pro sochaře je důležité, aby zdravým rozumem odhadl, co vůbec má smysl stavět, a v případě, že jde o blbost, tak jít raději na pivo a živit se něčím užitečnějším. I tak je toho hodně, co se dá v oboru podnikat – sošky do obýváků, hospod, někomu něco do zahrady, nebo sněhuláky, kteří zmizí sami od sebe,“ podotýká ke vzniku uměleckých děl Kurt Gebauer a jedním dechem dodává: „Není ale nad to, když se parta kulturních živočichů domluví na něčem rozumně bláznivém a do prostoru, ve kterém jsou doma, udělají něco, co tam bude těšit a bavit lidi různých generací a národů a budou si moci říkat, že ta parta nebyli žádní nýmandi a že tu muselo být fajn a že by stálo za to v té zhmotnělé radosti dále pokračovat.“

A na závěr připojili studenti pro svého pedagoga několik blahopřání, z nichž alespoň jedno vybíráme: „Milý Kurte, buď stále veselé mysli a dělej náš svět poťouchle krásný!“

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení

Použitá fotografie je z festivalu Sculpture line, v rámci kterého Kurt Gebauer nainstaloval svou sochu do pražských Vojanových sadů. Foto: archiv festivalu

Fotoreportáž z vernisáže opavské výstavy Okupace Kurtem zde.