Mariánský sloup získá svoji původní krásu

Upraveno: 21.05.2021
Ilustrační obrázek

Na rozdíl od pražského, opavský Mariánský sloup před kostelem sv. Vojtěcha na Dolním náměstí nikdo v revolučních dnech roku 1918 nestrhl a jedna z dominant prostoru zde od roku 1675, kdy ji nechal zbudovat hrabě Jiří Štěpán, stojí nepřetržitě dodnes. Jedinou výjimkou byla generální oprava v 19. století. Protože poslední dílčí zákrok na památce byl proveden již před více než dvaceti lety, teď opět dostane pískovcový skvost svoji původní krásu. 

Opavská radnice se rozhodla sloup zapsaný v roce 1964 do seznamu kulturních památek restaurovat s využitím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021. Z něj by mohla pokrýt až 285 tisíc Kč z celkových předpokládaných nákladů 335 a půl tisíce korun.

„Jsem rád, že další z námětů občanů, které se ke mně dostávají, se stane realitou, a že brzy bude před kostelem sv. Vojtěcha ve své nové kráse také důstojný Mariánský sloup,“ uvedl k záměru iniciátor opravy náměstek primátora Michal Jedlička s tím, že opravy by měly začít v průběhu května.  

Na výzvu k zaslání cenové nabídky reagovaly tři restaurátorské subjekty a na základě jejich vyhodnocení byl pro záměr vybrán Tomáš Skalík Ateliér s.r.o. Podle smlouvy se zavázal zajistit v prvotřídní kvalitě vyčištění a následnou opravu poškozených částí a tvarových odchylek, k celkové opravě podstavce, těla sloupu i nápisů, barevnému sjednocení vzhledu a zajištění tělesa proti vlivu počasí.