Masopustní veselí a zabijačka na náměstí

Upraveno: 20.02.2023
Ilustrační obrázek

Masopust je slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy, samotný masopust pak představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Zvláště konec masopustu byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak totiž následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.

V Opavě se letos oslavy masopustu, které organizuje město a Středisko volného času (SVČ), rozproudí o víkendu 18. a 19. února. Dvoudenní program, který proběhne na Horním náměstí, rozhodně zdrženlivý nebude, ať už se zábavy či jídla týká. Už od sobotního rána si můžete v obou dnech užít tradiční zabijačku a pochutnat si na jejích produktech přímo na místě nebo si něco dobrého na zub koupit domů. 

Pro děti bude připravena výroba masek v prostorách Slezanky. Své výtvory pak jistě s radostí využijí na sobotním masopustním karnevalu. Každé dítě, které přijde v masce, dostane drobnou odměnu. 

V rámci doprovodného programu vystoupí na náměstí cimbálové muziky a taneční soubory SVČ. V sobotu v 15 hodin pak udělí primátor masopustní právo maškarám a dočasně jim propůjčí vládu nad městem. Své umění předvede harmonikář, zaposlouchat se můžete také do dechové hudby. Na závěr oslav se v neděli v 15 hodin od Ptačího vrchu vydá masopustní průvod masek, po kterém bude následovat masopustní rej. 

Po celý víkend můžete ochutnávat jitrnice a jelita, koláče, punč, tradiční trdelník a další dobroty, užít si veselou atmosféru slavností, dozvědět se něco o tradicích a zvycích zimních oslav a vyzkoušet vynikající sladké kreple.

 

Anna Křempková
tiskové oddělení