Nové dotační programy pomohou kultuře

Upraveno: 24.08.2021
Ilustrační obrázek

Ministerstvo kultury vyhlásilo ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu nový dotační program COVID Kultura 4, který je pokračovatelem předešlých dotačních výzev. Program je určen pro  všechny nestátní subjekty působící  v živém umění,  jakož  jsou  např.  divadla,  hudební  kluby,  výstavní  síně,  muzea,  spolky  a  OSVČ  pořádající festivaly či jiné hudebně dramatické i taneční programy. Na dotaci si mohou sáhnout také technické firmy podnikající v kultuře. Jednou z nových podmínek programu je prokázat minimální propad tržeb 50 % v roce 2021 oproti roku 2019, nebo 2020 v souladu s notifikaci Umbrella scheme EK – více se dozvíte na www.mpo.cz/kultura. Žádosti je možné podávat přes portál AIS AMPO od 3. srpna do 22. září 2021.  Subjekty, které dostaly podporu v jedné z předchozích výzev, budou moci opět využít paušálu.

Další dotační titul vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research. Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na  potřeby  v  daném místě  a  využívají  potenciál kulturního dědictví.  Hledají se projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou, a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Žádosti je možné podávat do 1. 11. 2021.  Více na odkazu Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo financí ČR -Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz).

Od 1. září do 30. října budou spuštěny dotační programy Ministerstva kultury na podporu kultury v obcích, městech a krajích.  Spolky,  obce  i  města  si  budou  moci  zažádat  o  finanční  podporu na jednorázové akce i pravidelnou činnost, kterou plánují v roce 2022.  Více informací k jednotlivým titulům naleznete na Žádosti o dotace - mkcr.cz.

 

Ministerstvo kultury ČR