Pamětní deska

U příležitosti kongresu chystáme také trvalou připomínku na místě, kde probíhala jednání. Tímto místem byl Palác Sedlnických z Choltic, který stával na nároží nynější Masarykovy třídy a Hrnčířské ulice.

Organizátor (bližší informace): Statutární město Opava (Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora)