Stěhování mezi světy má svůj program

Upraveno: 10.01.2023
Ilustrační obrázek

„Technika překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila žádnou blízkost.“  (Martin Heidegger)

 

Tradiční multižánrový kulturní festival Bezručova Opava už patří neodmyslitelně k atmosféře a času „babího léta“ a také letos nabídne od 5. do 29. září několik desítek pořadů všech uměleckých žánrů. Ty budou naplňovat zvolené téma Stěhování mezi světy. Program je již kompletní, nabízí širokou nabídku divadelních, hudebních, filmových, výtvarných a dalších pořadů a čítá pět desítek položek. K nahlédnutí je níže pod textem.

Téma festivalu akcentuje především naši společnou nedávnou zkušenost covidové doby. Zatímco jsme dosud navštěvovali virtuální svět pouze dobrovolně a občas, najednou jsme k tomu nuceni ve stále větší míře. Distanční školní výuka, práce v systému home office, elektronické nákupy, lékařské zprávy, vyšetření a recepty prostřednictvím internetu – náš svět se přesunul do světa počítačů. Poprvé po dvou tisících letech se zavíraly kostely a věřící mohli své spirituální potřeby řešit pouze přes displej domácího počítače. Poprvé se on-line experimenty v oblasti umění přeměňují v nezbytnost a jediný způsob pro umělce, jak se dostat k divákům a posluchačům. Objevujeme nové možnosti, nové způsoby komunikace, ale zároveň si uvědomujeme nutkavou a nenahraditelnou potřebu osobního kontaktu a společného prožívání nejen privátních životních situací, ale také uměleckých zážitků všeho druhu.

V některých programech festivalu se díky virtuální realitě ocitnete v kůži Řehoře Samsy z povídky Proměna Franze Kafky nebo zakusíte zblízka a doslova na dotek divadelní představení Společenství vlastníků (Vosto5), Hamleti (Divadlo Na zábradlí) či Pusťte Donnu k maturitě (Divadlo pod Palmovkou) v rámci projektu Brejlando v klubu Art. Využití nejmodernějších technologií budete sledovat v představení Robot Radius Laterny Magiky.

Stěhování mezi světy však bude probíhat nejen mezi reálným a virtuálním prostředím, ale také na ose zeměpisné (Expo Dubaj, Mexiko, Izrael, Papua Nová Guinea) a na ose časové, kdy navštívíte světy doby minulé (představení Discoland, přednáška Středověká pouť, umění a současný člověk) a stanete se svědky zázračného setkání dvou světů oddělených příkopem času, světa domorodých kmenů a představitelů moderní civilizace zprostředkované uměleckým projektem fotografky a malířky Barbory Šlapetové a sochaře Lukáše Rittsteina.

Hlavní organizátor
 

Sponzoři, partneři festivalu
 

 

 

 

Festivalový plakát        Festivalový program       Festivalový bulletin