63. Bezručova Opava – září 2020

Upraveno: 10.09.2020
Ilustrační obrázek

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne, nebo mizí.
A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.“

Tato moudrá slova, jež vyjadřují v symbolické rovině téma letošního ročníku festivalu Bezručova Opava „Lux in tenebris aneb Světlo vzdělání a výchovy“ vyřkla jedna z největších osobností našich dějin – Jan Amos Komenský. „Po posledních festivalových tématech o hledání prostého lidského štěstí i oslavě svobody a demokracie v loňském ročníku se obracíme k dalšímu věčnému a stále proměnlivému problému a úkolu současnosti a to je kvalitní, moderní a dobově adekvátní vzdělání s důrazem na zásadní symbiózu s výchovu plnou harmonie, pocitu lásky a bezpečí. Co víc si přát, než dát dětem kořeny i křídla,“ otvírá téma dramaturg festivalu Petr Rotrekl a dodává, že musíme být připraveni na aktuální podmínky rychle se měnícího světa, nástup moderních technologií i narušení rovnováhy ekologické i sociální, nemluvě o hrozbách pandemie, která v tuto chvíli, a nevíme na jak dlouho, sužuje lidstvo. „Bez kritického myšlení, svobodných a za sebe a okolí zodpovědných a sebevědomých lidí tyto výzvy a protivenství nezvládneme,“ poznamenává.

Bezručova Opava není vědecký kongres, ale umělecký festival, a proto se bude snažit zvolené téma rozkrývat tradičně prostřednictvím všech uměleckých žánrů – divadla, filmu, hudby, výtvarného uměni a literatury.

Od prvního září do prvního října bude pro všechny zájemce připraveno více než 60 samostatných programových bloků a 9 doprovodných akcí. „V programové nabídce si také připomeneme významná výročí letošního roku – 350 let od úmrtí velkého Evropana Jana Amose Komenského, jehož bohatá filosofická, pedagogická, jazykovědná, encyklopedická i teologická práce natrvalo ovlivnila principy vzdělání a výchovy do dnešních dnů,“ poutá Petr Rotrekl. Festival také připomene výtvarné dílo světově proslulé opavské rodačky a ochránkyně přírody Joy Adamsonové, která se narodila v Opavě před 110 lety a neopomene ani připomínku 150. výročí narození lékařky a pedagožky Marie Montessori, pro kterou bylo právě Komenského dílo velkou inspirací. „Budeme se však také zabývat moderními trendy i pedagogickými systémy, které měly pozitivní vliv na rozvoj dané oblasti,“ dodává dramaturg.

Výtvarné umění

Na začátku festivalovému dění budou vévodit výstavy. Výtvarnou poctu dílu J. A. Komenského připravil Sdružení českých umělců grafiků Hollar a jejich hostů pod názvem Naše mysl je větší než svět. Své ilustrátorské dílo oceňované ve světě představí v rámci výstavy Svět v ilustracích také Renáta Fučíková. Plátno a bolest je výstava maleb opavské rodačky Joy Adamsonové a právě její portrét s lvicí Elsou bude v prvním festivalovém týdnu tvořit na stěnu Domu umění pozoruhodný kanadský umělec s českými kořeny David Strauzz.

Obohacující hudební část

Hudební part festivalu představí zpracování nesmrtelného filozofického díla Labyrint světa a ráje srdce v interpretaci Marka Ebena a Tomáše Thona. Světově proslulý cembalista Mahan Esfahani návštěvníky zavede v unikátním komorním prostoru Švédské kaple do ráje barokní hudby díly Bacha a Pachelbela. Za návštěvu také stojí sborový koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů a jeho hostů i koncert toho nejlepšího, co nabízí žáci a učitelé základních uměleckých školy Opavska. Zajímavé bude jistě také vystoupení pro rodiče s dětmi aneb nevážně o vážné hudbě Dominika Fajkuse a Jana Hanouska, koncerty rockové kapely Heimat nebo jazzrockové legendy kapely Energit. Velkolepá multižánrová přehlídka ZUŠ Open, kde představí mladí Opavané své umělecké dovednosti, se uskuteční pod Ptačím vrchem.

Ožijí divadelní prkna

Tematickou notu budou držet také divadelní inscenace ve Slezském divadle. „Ať už hovoříme o představení Úča musí pryč divadla Verze, Listování s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou, Relativita s Miroslavem Táborským v roli Alberta Einsteina nebo černočerná komedie i dojemný a hluboce poučný divadelně zpracovaný příběh podle skutečných událostí Bezruký Frantík Divadlo pod Palmovkou,“ vyjmenovává přehlídku dramaturg. V Loutkovém divadle se můžou diváci těšit na mimořádně zdařilou verzi Labyrintu světa v netradičním autorském pojetí Víti Marčíka.

Vzdělání na filmových plátnech

Filmová sekce zařadila mistrovská díla z fondu světové kinematografie, která budou k vidění nejen v kině Mír, ale také v Kupe. Pozvánka směřuje na filmy Conrack s Jonem Voightem v roli idealistického učitele, Sidney Poitier se představí v titulech Džungle před tabulí a Panu učiteli s láskou, strhující Robin Williams inspiruje ve filmu Společnost mrtvých básníků nebo transylvánský učitel učí žáky osvobodit se od tyranie učení v pozoruhodném dokumentu Učit. „Filmové Best of o učitelích a žácích bude také součástí kinolektorátu v rámci uvolněného, ale i poučného a humorem oplývajícího Pedagogického večírku s novinkami a vizemi ze světa pedagogiky podle Jiřího Siostrzonka,“ dodává Petr Rotrekl. Lekci z nedávné tíživé historie poskytne nový film Bohdana Slámy Krajina ve stínu s filmovou delegací v předpremiérovém uvedení.

A to není vše!

V tematickém bloku literatury a poezie nesmí být opomenuto autorské čtení a beseda s Karin Lednickou a její úspěšný román Šikmý kostel v rámci večera Roztroušená paměť, uvedení nových vydavatelských počinů nakladatelství Perplex nebo dva zajímavé pořady – křest DVD s vizualizacemi světové a české poezie i křest audioknihy a autorské čtení Ivany Gibové Bordeline připravené oborem Audiovizuální tvorba Slezské univerzity. Právě díky spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity, která si letos připomíná 30 let své existence, může festival nabídnout Opavanům návštěvu unikátního výukového a projekčního prostoru Unisféra, přednášku Tomáše Gráfa o historii planetárií či mezinárodní filmový festival studentských filmů Opavský páv.

„Osobní návštěvou nás poctí výrazné osobnosti, které k tématu výchovy a vzdělávání mají co říci,“ poodhaluje dále program dramaturg. V zářijových dnech tak v Opavě uvítáme Lubora Šušlíka, účastníka protinacistického a protikomunistického odboje a významného člena skautského hnutí. Kněz a přírodovědec Marek Orko Vácha se v rámci Svatováclavského povídání setká s básníkem a svým učitelem Vítem Slívou, pedagog a historik Ivan Folleti představí poutní cesty jako pedagogická nástroj, o zdarech a nezdarech umění ve veřejném prostoru promluví sochař Václav Fiala, o utopismu či realismu Komenského nápravy věcí lidských bude diskutovat pedagog a bratrský farář Jan Hábl a moderní výukové metody a knihu Líný učitel nám představí pedagog a psycholog Robert Čapek.

„Festivalové menu je připraveno, nelze vyjmenovat a okomentovat všechny programy festivalu. Lépe je tak přečíst programový bulletin, který bude od 20. srpna na webu města,“ uzavírá Petr Rotrekl a připomíná, že z důvodu měnících se hygienických nařízení je potřeba sledovat jak webové stránky, tak facebook festivalu. Tištěný program bude na konci srpna k dispozici v Turistickém informačním centru a také na všech místech konání festivalu.

Festival pořádá statutární město Opava za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

 

 

Ke stažení