65. Bezručova Opava - Stěhování mezi světy

Upraveno: 01.06.2022
Ilustrační obrázek

„Technika překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila žádnou blízkost.“  (Martin Heidegger)

 

Jako společnost jsme byli nuceni okolnostmi koronavirové pandemie přestěhovat se ze dne na den ze světa reálného do světa virtuálního.

Zatímco jsme dosud navštěvovali virtuální svět pouze dobrovolně a občas, najednou jsme k tomu nuceni ve stále větší míře. Distanční školní výuka, práce v systému home office, elektronické nákupy, lékařské zprávy, vyšetření a recepty prostřednictvím internetu – náš svět se přesunul do světa počítačů. Poprvé po dvou tisících letech se zavírají kostely a věřící mohou své spirituální potřeby řešit pouze přes displej domácího počítače. Poprvé se on-line experimenty v oblasti umění přeměňují v nezbytnost a jediný způsob pro umělce, jak se dostat k divákům a posluchačům. Objevujeme nové možnosti, nové způsoby komunikace, ale zároveň si uvědomujeme nutkavou a nenahraditelnou potřebu osobního kontaktu a společného prožívání nejen privátních životních situací, ale také uměleckých zážitků všeho druhu.

Co nám on-line svět dal a co vzal? Jak vnímají tento svět různé generace? Jaké místo má v tomto světě umění? Jak využíváme umělou inteligenci pro rozvoj umění? Bude virtuálno nové reálno? Kde má své místo ČLOVĚK a jeho KREATIVITA? Toto jsou otázky, na které budeme chtít odpovědět v rámci tradičního festivalu Bezručova Opava prostřednictvím cca 50 divadelních, filmových, hudebních, výtvarných i literárních pořadů. Zvolené téma by měly doplnit také přednášky mimořádných osobností např. kněze a lékařského etika Marka Orko Váchu, chirurga a spolupracovníka Lékařů bez hranic Tomáše Šebka nebo ekonoma, filozofa a vysokoškolského pedagoga Tomáše Sedláčka.

Festival Bezručova Opava byl v minulosti vždy podporován z rozpočtu MSK v rámci nadregionálního významu jako jeden z výrazných reprezentantů kultury Moravskoslezského kraje. Patří k nejstarším festivalům v České republice a je také výjimečným a ojedinělým svou monotematičností a multižánrovostí. Spolupracuje často se zahraničními ambasádami (v minulosti Izrael, USA, Kanada, Itálie, Francie, Polsko, Dánsko, Rakousko, Německo, Řecko, Španělsko) a je pro něj typická účast špičkových českých i zahraničních umělců a souborů, nebo prezentace výjimečných uměleckých projektů, které mají celorepublikový dosah a lákají tak k návštěvě Opavy milovníky umění ze vzdálených destinací. Řada pořadů vznikala na zakázku festivalu a byly jedinečné v rámci České republiky. Každoročně v září, v měsíci nostalgického času odcházejícího léta, je tak od roku 1958 festival nejen poctou velkému básníkovi a slezskému bardovi Petru Bezručovi, ale také velkým svátkem kultury a umění nejen pro obyvatele Moravskoslezského kraje, ale i pro všechny návštěvníky našeho města.