Téma Síla ženy převezme festival Bezručova Opava

Upraveno: 26.03.2021
Ilustrační obrázek

Tradiční kulturní akce, která od roku 1997 pravidelně obohacuje jarní kulturní nabídku našeho města – multižánrový festival Další břehy, je již podruhé z důvodu pandemie bez náhrady zrušena. Tak jako řada ostatních pracovníků ve všech odvětvích kulturní oblasti, i my stále nemůžeme hodnověrně plánovat, musíme stále počítat se záložními plány časovými, prostorovými či dokonce programovými a k tomu se již více než rok udržovat ve stavu naděje, pozitivní energie a v přesvědčení o smysluplnosti a potřebnosti naší práce. A to věru není v této době snadné. S nadějí se tedy upínáme k létu a především k podzimu, kdy by se snad mohla situace výrazně proměnit k lepšímu a lidé prahnoucí po kultuře a umění se opět dostanou ke svým zážitkům, zábavě i potřebnému uvolnění.

Po zralé úvaze bylo tedy rozhodnuto, že již před rokem připravené téma Síla ženy bude tematickým obsahem festivalu Bezručova Opava v září letošního roku. Právě nyní nastane velké přeprogramování celé akce a znovu budeme se všemi původně nasmlouvaným umělci a soubory domlouvat jejich možnou účast na festivalu v září. Je také jisté, že dojde ke změnám, neboť nyní netušíme, zda budou všichni ochotni a především schopni naplnit původní umělecký záměr a dohodnutou účast. Máme však již nyní vytipováno dostatek uměleckých projektů, které by mohly pravděpodobné výpadky nahradit. Bylo by tedy nyní troufalé jmenovat a uvádět konkrétní divadelní představení, koncerty, filmy, výstavy i hosty. Veškerý původní program lze najít i dnes na webové adrese festivalu www.opava-city.cz/dalsibrehy.

Témata festivalů Další břehy a Bezručova Opava byla v posledních dvou letech, vzhledem k tomu, co se děje kolem nás i ve světě, výrazně aktuální a potřebná: Cesty ke štěstí, Umění a svoboda, Lux in tenebris aneb Světlo vzdělání a výchovy.

Držme si tedy společně palce, aby krásné a nadčasové téma Síla ženy bylo důstojně a invenčně naplněno a 64. ročník kulturního svátku Bezručova Opava, festivalu všech podob umění, mohl v září opavské babí léto trochu rozzářit.

Petr Rotrekl
Dramaturg festivalu

Autorkou fotografie je Dana Kyndrová, jejíž fotografická výstava Žena mezi vdechnutím a vydechnutím je jednou z naplánovaných akcí.