OHŇOSTROJ SOUČÁSTÍ AKCE

Dle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje při pořádání ohňostroje oznamovací povinnost institucí, právnických či fyzických osob písemnou formou příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Co je to?

Za ohňostroj se považuje odpalování pyrotechnických výrobků NAD hmotnost 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem. Bližší informace naleznete ZDE. Doporučujeme maximální opatrnost a dbát na bezpečnost přihlížejících. Při použití otevřeného ohně je pak vhodné kontaktovat preventivně místní jednotku hasičů.

Kde požádat?

Magistrát města Opavy, Oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka, kontaktní osoba: Ing. Roman Otipka, tel. 553 756 635, e-mail roman.otipka@opava-city.cz  

Kdy požádat?

Nejpozději dva pracovní dny před provedením ohňostroje.

Jak požádat?

Písemně na adresu Magistrát města Opava, Oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka, Krnovská 71C, 746 01 Opava, prostřednictvím datové schránky nebo osobně na zmíněné adrese. Písemně také na adresu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

(zde FORMULÁŘ pro žádost na úřad)

Poplatek?

NE

Poznámka:

Jedná se o oznámení akce, úřad vám již nebude zasílat žádné vyrozumění.