PROPAGACE AKCE ZE STRANY MĚSTA OPAVY

Propagace zdarma:

  • sdílení události na sociální síti města určené pro pořadatele kulturních akcí: www.facebook.com/kulturniopava,
  • zveřejnění akce v kulturním kalendáři na webových stránkách Turistického informačního centra Opava (kontakt: Bc. Richard Lichnovský, e-mail richard.lichnovsky@opava-city.cz)
  • vyvěšení plakátu v Turistickém informačním centru na Horním náměstí,
  • v případě, že se akce koná pod záštitou města, primátora či náměstků primátora, či je spolufinancována z rozpočtu města, možnost zveřejnění krátké informace v měsíčníku Hláska či na sociálních sítích města (e-mail: media@opava-city.cz).

Placené formy propagace:

  • inzerce v měsíčníku Hláska (e-mail: hlaska@slezske.cz),
  • výlepové plochy ve městě (spravují Technické služby Opava: www.tsopava.cz),
  • bannery na zábradlí ve městě (spravují Technické služby Opava: www.tsopava.cz).

Na propagaci akcí městem nemá pořadatel právní nárok. Vždy je zvažována kapacita daného prostoru a vhodnost propagace akce prostřednictvím daného média!